بسم ربـ الحسینـ! 💚

چقدر اینجا نا آنشناست برام!

امتحانی کوچ کردیم این ور !

تا چه پیش آید:-)